Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Mednarodni tabori 2014

ponedeljek, 23.12.2013

Predmet razpisa so neprofitni programi prostovoljskega dela nevladnih in drugih neprofitnih organizacij s področij:

1. Antirasizem, antifašizem, spominjanje (Antiracism, antifascism, remembrance)

2. Ljudje z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami (People with disabilities)

3. Begunci, imigranti, etnične manjšine (Refugees, immigrants and ethnic minorities)

4. Mednarodna solidarnost (International solidarity)

5. Varovanje okolja (Environment protection)

6. Mirovniška vzgoja (Peace and disarmament)

7. Revščina in družbena neenakost (Poverty and social injustice)

8. Podnebje in trajnostni življenjski slog (Climate and sustainable lifestyle)

9. Enakost spolov in spolnost (Gender equality and sexuality)

10. Umetnost, kultura in lokalna zgodovina (Art, culture and local history)

11. Otroci in mladostniki (Children and youth)

12. Skupnost (Community life)

13. Starostniki (Elderly people)

V okviru projektov mednarodnega prostovoljskega dela poskušajo prostovoljci s svojim delom, energijo in znanjem motivirati lokalne prebivalce, da se aktivno vključijo v reševanje lokalnih problemov ter čimbolj aktivno sodelujejo pri projektu. Za uspeh tabora je ključnega pomena podpora lokalne skupnosti, zato je velika večina taborov zasnovana na lokalnih iniciativah, ki jih izvajajo lokalne organizacije.

Tabori trajajo od nekaj dni do nekaj tednov. V tem času skupina prostovoljcev različnih narodnosti skupaj živi in dela na neprofitnem projektu lokalne organizacije. Tabori so organizirani tako, da skupina prostovoljcev dela od šest do osem ur na dan, preostali čas pa se vrstijo študijske teme, izleti in ekskurzije ter ostale prostočasne aktivnosti. Tako, kot se razlikujejo tabori, je različno tudi delo, ki ga opravljajo prostovoljci.

Več informacij: tukaj.

Vir: CNVOS

‹ nazaj