Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politike – Mreže in partnerstva izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Predmet razpisa:
Cilj tega razpisa je podpreti projekte za vzpostavitev nadnacionalnih in nacionalnih mrež in partnerstev izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom doprinesti k razmisleku o politikah na evropski ravni ter okrepiti ozaveščenost in izvajanje evropskih politik s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalnih in regionalnih ravneh.

Predloge je treba predložiti v okviru enega od naslednjih dveh sklopov:
—   Sklop 1: Nacionalne, regionalne ali sektorske organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Projekti iz sklopa 1 so namenjeni vzpostavitvi ali krepitvi mrež in partnerstev med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalni, regionalni ali sektorski ravni. Ta cilj bo dosežen s pomočjo nadnacionalnih projektov, ki so namenjeni ustvarjanju zmogljivosti in izmenjavi najboljših izkušenj med temi organizacijami, zlasti za države z omejenimi ureditvami predstavništva med izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
—   Sklop 2: Evropske krovne organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Projekti iz sklopa 2 so namenjeni krepitvi sodelovanja med evropskimi krovnimi organizacijami izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem razmisleka o politikah na evropski ravni kot tudi zmogljivosti ozaveščanja njihovih nacionalnih članov ali pridruženih subjektov. Evropske krovne organizacije igrajo ključno vlogo pri ozaveščanju in podpiranju izvajanja evropskih politik s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja prek nacionalnih, regionalnih in sektorskih organizacij za poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičena partnerstva:
—   Sklop 1: Nacionalne, regionalne ali sektorske organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Partnerstvo morajo vključevati vsaj dve nacionalni, regionalni ali sektorski mreži ali združenji izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz vsaj dveh različnih držav, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije). Eden od navedenih partnerjev bo koordinacijska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.
Če mreža/združenje še ni zakonito ustanovljeno, prijavo na razpis pošlje izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je prevzel vlogo zastopnika.
Nadaljnja sestava partnerstva mora odražati specifične dejavnosti razpisa.

—   Sklop 2: Evropske krovne organizacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Partnerstvo mora vključevati vsaj dve evropski krovni organizaciji izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki morajo imeti člane ali pridružene subjekte v vsaj petih državah, vključenih v program Erasmus+ (od katerih mora biti vsaj ena država članica Evropske unije). Ena od evropskih krovnih organizacij bo koordinacijska organizacija, ki v imenu partnerstva zaprosi za nepovratna sredstva programa Erasmus+.
Nadaljnja sestava partnerstva mora odražati specifične dejavnosti razpisa.

Države, vključene v programa Erasmus+, so:
—   28 držav članic Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo,
—   države, ki so vključene v program in niso članice EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Srbija in Turčija.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Celoten proračun za sofinanciranje projektov znaša 6 milijonov EUR, od tega 4 milijona EUR za sklop 1 in 2 milijona EUR za sklop 2.

Rok za oddajo predlogov:  31. 1. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj