Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Eko sklad, j.s., nadaljuje s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Vsebinsko je javni razpis podoben predhodnemu, le da gre tokrat za možnost dvoletnih projektov.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

  • ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
  • informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
  • informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
  • ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
  • učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
  • trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičeni prijavitelji so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot društvo, ustanova ali zavod (samo zasebni zavodi) ter so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave tega javnega razpisa (28.12.2018), priznan status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, prometa in energije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:
Vrednost razpisa je 550.000 evrov

Rokza prijavo: 28. 2. 2019

Več informacij tukaj

 

‹ nazaj