Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije Kočevsko za leto 2019.

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v nabavo nove ali obnovo obstoječe zunanje opreme (v nadaljevanju: investicije), ki vsebuje oznako turistične destinacije »Kočevsko«. Oznaka mora biti skladna s celostno grafično podobo destinacijske blagovne znamke Kočevsko, s katero upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.

Namen javnega razpisa je povečanje prepoznavnosti destinacijske blagovne znamke »Kočevsko«, poenotenje zunanje podobe ponudnikov turističnih in gostinskih storitev v destinaciji in posledično krepitev turistične prepoznavnosti.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki:

  • opravljajo registrirane gostinske dejavnosti;
  • izvajajo registrirane dejavnosti s področja turizma;
  • imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kočevje;
  • imajo sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje in svojo dejavnost oz. aktivnost na tem območju tudi opravljajo.

Višina razpisanih sredstev: 10.000 EUR.

Rok za prijavo 30. 8. 2019, do 10. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj