Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv Turistične organizacije Herceg Novi - Subvencija prireditve s področja turizma

Predmet razpisa:
Dodelitev sredstev za pokrivanje dela stroškov projektne organizacije - manifestacije v drugi polovici septembra 2019.

Z namenskimi sredstvi TOHN-a tržna podpora v sodelovanju z ostalimi inštituti zagotavlja mestne objekte (utrdbe, trge, sodelovanje z občinskimi službami).

Upravičeni prijavitelji:
Na poziv se lahko prijavijo organizatorji dogodkov iz naslednjih področij:

  • Registrirana podjetja
  • Športna društva
  • Združenja
  • Kulturna in umetniška združenja
  • Nevladne organizacije
  • Javna podjetja

Prijavitelji se prijavijo samo z enim projektom. Na javni poziv se lahko prijavijo zgoraj registrirane organizacije ne glede na kraj registracije.

Višina razpisanih sredstev: 20.000 EUR za eno prireditev.

Rok za prijavo 15. 7. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj