Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje turistične infrastrukture

Cilj razpisa je finančno podpreti obnovo, vzdrževanje ali izgradnjo turistične infrastrukture v Mestni občini Novo mesto.

Predmet sofinanciranja so obstoječi ali novi premični in nepremični objekti, ki so potrebni za delovanje obstoječih ali novih turističnih produktov v Mestni občini Novo mesto.

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

- društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo);

- podjetje ali organizacija, registrirana za izvajanje turistične, prireditvene ali športne,

dejavnosti;

- krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto;

- fizične osebe.

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje turistične infrastrukture za leto 2022 razpisuje sredstva v skupni višini do 25.000,00 EUR.

Največji znesek zaprošenih sredstev za sofinanciranje naložb v nepremičnine je 10.000,00 EUR ter za premičnine 7.500,00 EUR, pri čemer vrednost sofinancerskih sredstev ne more presegati 20% upravičenih stroškov investicije.

Razpisno dokumentacijo in več informacij boste našli TUKAJ.

‹ nazaj