Regijski NVO center

e-Knjižnica

Zavodi

sobota, 1.1.2011

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička

Povezave

OBVEZNI DOKUMENTI ZA ZASEBNE ZAVODE

  • Akt/Pogodba o ustanovitvi
  • Statut
  • Pravilnik o računovodstvu
  • Izjava o varnosti
  • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (če je zavod izvajalec zdravstvenih storitev, če vodi zbirke občutljivih osebnih podatkov kot del svoje registrirane dejavnosti)

PRIPOROČLJIVI DOKUMENTI ZA ZASEBNE ZAVODE

  • Pravilnik o delovnih razmerijh (več zaposlenih)
  • Akt o sistemizaciji delovnih mest (več kot 10 zaposlenih)
  • Poslovnik o delu sveta zavoda
  • Poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda

 

Razlika med javnim in zasebnim zavodom

Dokumenti

‹ nazaj