Regijski NVO center

e-Knjižnica

Pridobitev statusa humanitarne organizacije na področju socialnega varstva

torek, 3.12.2013

Za pridobitev statusa humanitarne organizacije na področju socialnega varstva potrebujete priložiti sledeče:

- pisno vlogo (v vlogi je potrebno navesti, da prosite za status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, da je pretežni del dejavnosti društva na področju socialnega varstva, cilje delovanja društva, na kakšen način deluje društvo, če izvaja kakšne posebne programe, delavnice s tega področja ali prireja kakšne prireditve, kaj društvo spodbuja s svojim delom oziroma kaj promovira). Na koncu napišete, da na podlagi 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/2003) prosite Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za podelitev statusa humanitarne organizacije. V čisto zadnjem odstavku pa napišete še priloge, ki bodo priložene k vlogi.

- izpolnjen obrazec (ki je priložen v priponki)

- potrebna dokazila (ki so natančno določena v 24. členu Zakona o humanitarnih organizacijah).


Pogoji za pridobitev statusa humanitarne organizacije na področju socialnega varstva:

- za pridobitev statusa humanitarne organizacije lahko zaprosijo tista društva oziroma zveze društev, ki že najmanj eno leto pred vložitvijo svoje vloge opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega varstva

- splošne dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč morajo imeti v svojem temeljnem aktu izrecno imenovano področje, na katerem opravljajo pretežni del humanitarne dejavnosti, bodisi kot področje socialnega ali zdravstvenega varstva

- izpolnjevanje splošnih meril odprtosti delovanja, prostovoljnosti in neplačljivosti mora biti dejansko izkazano v priloženi dokumentaciji (poročilo o delu ipd.)

- izkazana morata biti tudi obstoj in sestava posvetovalnega telesa ter njegovo delovanje.

Več informacij o pridobitvi statusa humanitarnih organizacij dobite na tej povezavi.

 

Dokumenti

‹ nazaj