Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

S 1. januarjem 2015 obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom

četrtek, 25.12.2014

Od 1. januarja 2015 dalje bo obvezno pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom. Tako boste morali vsi, ki poslujete s proračunskimi uporabniki za dobavljeno blago in izvedene storitve izstavljati in pošiljati eRačune.

ERačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna.

Proračunski uporabniki so: občine, krajevne skupnosti, ministrstva, javne agencije, javni zavodi, vrtci, osnovne šole, knjižnice,… Celoten seznam proračunskih uporabnikov, katerim je potrebno račune pošiljati v e obliki najdete na tej povezavi.

Kaj spada pod eRačun?

Za eRačune štejemo dokumente, ki vsebujejo obvezne dokumente opredeljene v Pravilniku o računovodstvu organizacije in Zakonu o davku na dodano vrednost, ne glede na to kako se listina imenuje. Lahko je to račun, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…

Zahtevki za izplačila, ki ga izdamo razpisovalcu se torej štejejo kot eRačuni, vendar je od razpisovalca odvisno ali bo sprejemal zahtevke za izplačilo v e obliki kot eRačuna ali še vedno v papirnati obliki. Tako je npr. Zavod za zaposlovanje je že obvestil, da so zahtevki za plačila dokumenti, ki imajo enak pomen kot računi ter imajo vse elemente računa zato jih jim je potrebno pošiljati kot eRačune, medtem ko je s strani občin informacija, da se bodo zahtevki za izplačila na podlagi razpisov še vedno pošiljala v papirnati obliki.

Izdaja eRačuna

Vse pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom na različne načine:

1. Eden izmed načinov je preko vaše banke, če je le-ta vključena v medbančno izmenjavo eRačunov. Seznam bank, ki omogočajo izdajo in pošiljanje eRačunov najdete na tej povezavi.

2. Naslednja možnost je preko ponudnikov elektronskih poti s katerimi ima Uprava RS za javna plačila (UJP) sklenjeno pogodbo (Seznam vseh ponudnikov najdete na tej povezavi) ali preko ponudnikov elektronske poti, ki aktivno izmenjujejo e-račune preko UJP (seznam na tej povezavi).

3. Za manjše izdajatelje, ki bodo proračunskim uporabnikom na letni ravni posredovali manjše število eRačunov lahko to storijo preko portala UJP eRačun. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen preko spletne strani UJP po 1.1.2015.

UJP je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov, proračunski uporabniki morajo eRačune prejemati in izdajati le preko UJP.

Več informacij na tej povezavi.

 

‹ nazaj