Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Primer dobre prakse: odprava administrativnih ovir v razpisni dokumentaciji Mestne občine Novo mesto

ponedeljek, 13.4.2015

Zaradi kompleksne ter vsebinsko in tehnično zahtevne dokumentacije na javnih razpisih imajo nevladne organizacije, ki večinoma temeljijo na prostovoljnemu delu, težave pri zagotavljanju kompetentnega kadra ter časa, ki ga porabijo za prijave na razpise za minimalne zneske.

Zato predstavljamo primer dobre prakse v Mestni občini Novo mesto na področju socialnega varstva. Zahtevnost razpisne dokumentacije je razdeljena v tri kategorije, in sicer na: a.) javni razpis do 1.000,00 EUR manj kompleksna razpisna dokumentacija (osnovni podatki prijavitelja in podatki o odgovorni osebi, podatki o prostovoljcih, podatki o projektu, opredelitev ciljev in namena projekta, ciljna skupina ter preprost načrt odhodkov in prihodkov); b.) nad 1.000,00 EUR vse iz točke a. ter podatki o izvajalcih programa, podrobnejša finančna konstrukcija programa z natančneje strukturiranimi odhodki, metode dela, vključenost uporabnikov v proces dela ter evalvacija aktivnosti ipd. ter c.) za večletno financiranje programov vse elemente točke a) in b) ter časovnico aktivnosti in način evalviranja.

Prenos dobre prakse predlagamo tudi drugim občinam v regiji, saj bi poenotenje razpisne dokumentacije olajšalo delo tistim nevladnim organizacijam, ki delujejo širše regijsko in so prepoznani kot nepogrešljiv del zagotavljanja višje kvalitete življenja prebivalstva predvsem na področju socialnega varstva.

V prilogah 2 razpisa z razpisno dokumentacijo in obrazci do in nad 1.000,00 EUR ter za večletno financiranje, ki so na voljo za implementacijo v občinske razpise. Oba razpisa imata že implementiran Zakon o prostovoljstvu, saj se ovrednoteno prostovoljsko delo upošteva kot lastni materialni vložek organizacije za sofinanciranje programa.

 

Dokumenti

‹ nazaj