Regijski NVO center

Novice

Začel se je postopek izbora 11 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021–2027

sreda, 21.10.2020

Rok za prijavo je ponedeljek, 2. november 2020, do 16. ure.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto kot regionalno stičišče nevladnih organizacij »Regijski NVO center« razpisuje postopek izbora 11 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021–2027.

Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija je organ, ki usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027. Štiriinpetdeset članski svet je sestavljen iz 21 predstavnikov občin, 21 predstavnikov regijskega gospodarstva, 11 predstavnikov nevladnih organizacij in predstavnika območnega razvojnega partnerstva Pokolpje. Dozdajšnjim članom se izteka mandat, zato je Razvojni center Novo mesto pozval Regijski NVO center, da spet predlaga predstavnike nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek izbora?

Po Odloku o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije je za vodenje postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v svet pristojen Regijski NVO center. Postopek bo potekal po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Jugovzhodna Slovenija (v priponki).

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Če jih je več, kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidate. Če soglasja ni, se izvedejo volitve, na katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije s sedežem v kateri izmed šestih upravnih enot regije.

Kdo lahko kandidira?

Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Novo mesto, Trebnje, Kočevje, Ribnica, Črnomelj in Metlika. Katere občine spadajo v navedene upravne enote, si oglejte tukaj.

Kandidata za predstavnika lahko predlaga le v tisti upravni enoti, kjer ima organizacija sedež.

Na območju posamezne upravne enote se izbira naslednje število predstavnikov NVO: tri (3) iz upravne enote Novo mesto, po dva (2) iz upravnih enot Trebnje, Črnomelj in Kočevje, ter po enega (1) iz upravnih enot Ribnica in Metlika.

Prijave kandidatur

Prijavo za sodelovanje najdete v priponki. Vsebovati mora podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Izpolnjeno pošljite na Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Regijski NVO center) na enega od naslednjih načinov:

  • po pošti na naslov: Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
  • po e-pošti (skenirano) na naslov: drpdnm@gmail.com (Zadeva: Kandidatura za razvojni svet regije)
  • osebno na naslov Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vsak delavnik med 8. in 16. uro)

Prijava, poslana po e-pošti mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijava mora prispeti na enega od naštetih načinov najkasneje do 2. 11. 2020 do 16. ure, ne glede na način pošiljanja.

Rokovnik

21. 10. 2020 – objava poziva
2. 11. 2020 – rok za prijave (do 16. ure)
6. 11. 2020 – rok za dopolnitve
9. 11. 2020 – zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
9. 11. 2020 – objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
12. 11. 2020 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
12. 11. 2020 – začetek volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
23. 11. 2020 – zaključek volitev
24. 11. 2020 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju

Rokovnik (dopolnjen 9. 11. 2020!)

21. 10. 2020 – objava poziva
2. 11. 2020 – rok za prijave (do 16. ure)
6. 11. 2020 – rok za dopolnitve (dopolnitve niso bile potrebne, zato so roki s soglasjem kandidatov spremenjeni)
4. 11. 2020 – zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
4. 11. 2020 – objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
9. 11. 2020 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
9. 11. 2020 – začetek volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
19. 11. 2020 – zaključek volitev (ob polnoči)
20. 11. 2020 – seja komisije za pregled glasovnic
20.–23. 11. 2020 – izdaja sklepov o imenovanju

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonskih številkah  07 39 39 311 in 041 925 405 ali na elektronski pošti mirjana.martinovic@drpdnm.org.

Vabljeni k sodelovanju!

Povezane novice

 

Dokumenti

‹ nazaj