Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Kandidati/ke za predstavnike/ce NVO v Razvojni svet regije JV Slovenija so…

sreda, 4.11.2020

V Novem mestu znani predstavniki nevladnih organizacij v Razvojnem svetu regije, za območje upravne enote Črnomelj razpisane volitve

Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije je do ponedeljka, 2. novembra 2020, do 16. ure zbiralo predloge nevladnih organizacij iz šestih upravnih enot za predstavnika nevladnih organizacij v Razvojnem svetu regije JV Slovenija.

Komisija je po zaključenem roku v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Poslovnika postopka izbora (v nadaljevanju: poslovnik) ugotovila, da je pravočasno prispelo 18 kandidatur, in sicer za območje upravne enote Črnomelj 4, Kočevje 2, Metlika 1, Novo mesto 8, Ribnica 1 in Trebnje 2. Vse vloge so bile popolne in vsi predlagatelji upravičeni. Komisija je zato v skladu s šestim odstavkom 4. člena poslovnika oblikovala seznam 18 kandidatov (objavljen spodaj).

Na območju upravnih enot Kočevje, Metlika, Ribnica in Trebnje je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest, zato so vsi kandidati postali tudi predstavniki NVO v Razvojnem svetu regije JV Slovenija. Vodja postopka je na podlagi sedmega odstavka 4. člena poslovnika izdala sklep o imenovanju predstavnikov in s tem postopek izbora za ta območja zaključila.

Za območji upravnih enot Novo mesto in Črnomelj je prispelo več kandidatur, kot je predvidenih mest. Z območja novomeške upravne enote jih je prispelo osem (na voljo so tri mesta), z območja črnomaljske pa štiri (na voljo sta dve mesti). V skladu z osmim odstavkom 4. člena poslovnika se zato postopek v obeh upravnih enotah nadaljuje, in sicer najprej z javno objavo seznama vseh kandidatov in z njihovo javno predstavitvijo. Na predstavitvi se lahko na podlagi medsebojne razprave sporazumno odločijo, kdo bodo predstavniki, ostali pa se kandidaturi odpovejo. Če soglasja ne dosežejo, vodja postopka v skladu z 8. členom poslovnika razpiše volitve.

Javni predstavitvi bosta v ponedeljek, 9. novembra, in sicer ob 16. uri za kandidate/ke z območja UE Črnomelj in ob 18. uri za kandidate/ke z območja UE Novo mesto.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer, bomo obe predstavitvi izvedli on-line oz. prek programa zoom:
- javna predstavitev NVO kandidatov - UE Črnomelj, 9. 11. 2020 ob 16.00: POVEZAVA NA ZOOM SREČANJE

- javna predstavitev NVO kandidatov - UE Novo mesto, 9. 11. 2020 ob 18.00: POVEZAVA NA ZOOM SREČANJE


SEZNAM PREDSTAVNIKOV NVO PO UPRAVNIH ENOTAH

(po kronološkem redu prispetja kandidatur v posamični UE; predstavitev kandidata/ke si lahko preberete s klikom na njegovo oz. njeno ime)

Upravna enota Črnomelj:

1. Tatjana Zupančič (predlagatelj: Turistično društvo Črnomelj)

2. Jože Vrščaj (predlagatelj: Gasilska zveza Črnomelj)

3. Margita Adamič (predlagatelj: Društvo Proteus)

4. Jurij Matkovič (predlagatelj: Mladinski center BiT, so.p.)

Upravna enota Kočevje – POSTOPEK ZAKLJUČEN:

1. Anja Moric (predlagatelj: Zavod Putscherle)

2. Martina Vrečič (predlagatelj: Društvo Podajmo si roke)

Upravna enota Novo mesto:

1. Gašper Beg (predlagatelj: LokalPatriot Mladinski klub DNŠ)

2. Ksenja Lorber (predlagatelj: Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje, Novo mesto)

3. Igor Vesel (predlagatelj: Kegljaško društvo Vodnjak)

4. Anuša Gaši (predlagatelj: Zavod Vesnik)

5. Cirila Zajc Surina (predlagatelj: Društvo upokojencev Novo mesto)

6. Barbara Ozimek (predlagatelj: Območno združenje RKS Novo mesto)

7. Rado Trifković (predlagatelj: Športno, kulturno in izobraževalno društvo Vezalka)

8. Kristina Cigler (predlagatelj: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto)

Upravna enota Metlika – POSTOPEK ZAKLJUČEN:

1. Zalka Klemenčič (predlagatelj: Območno združenje Rdečega križa Metlika)

Upravna enota Ribnica – POSTOPEK ZAKLJUČEN:

1. Klemen Gorše (predlagatelj: Ribniški študentski klub)

Upravna enota Trebnje – POSTOPEK ZAKLJUČEN:

1. Sašo Gliha (predlagatelj: Gasilska zveza Trebnje)

2. Liljana Jantol Weber (predlagatelj: Zavod Rožlin)

 

Vsem predlagateljem se zahvaljujemo za sodelovanje, že izbranim kandidatom in kandidatkam oz. predstavnikom in predstavnicam NVO pa čestitamo!
Naj spomnimo, da bosta javni predstavitvi v ponedeljek, 9. novembra, in sicer ob 16. uri za kandidate/ke z območja UE Črnomelj in ob 18. uri za kandidate/ke z območja UE Novo mesto.

Povezane novice

Dokumenti

‹ nazaj