Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

NVO novice, marec 2021: Ne spreglejte rokov za poročila – in tudi za nagrade!

četrtek, 4.3.2021

Nevladniške novice meseca marca vas bodo spomnile na roke za oddajo letnega poročila, obračuna davka od dohodka in poročila za organizacije s statusom delovanja v javnem interesu. Te so med drugim upravičene do donacij odstotka dohodnine - čas je še do konca maja. Poročamo tudi o aktualnih razpisih in pozivih za prostovoljske nagrade.

Letna poročila je (spet) treba oddati do konca marca

Regijski NVO center je tudi letos predstavnikom društev, zasebnih zavodov in ustanov omogočil brezplačno delavnico o tem, kako pravilno pripraviti zaključni račun in oddati letno poročilo. Nataša Kastelic Plantan iz Računovodskega servisa Finskatt, d. o. o je predstavila vso potrebno dokumentacijo ter zakonodajo in pravilnike, ki urejajo oddajo Letnih poročil za 2020 na AJPES ter Obračuna davka od dohodka na FURS. Več o tem, zakaj preveč »sterilni računi« niso dobri, in kaj vse sodi med pridobitno dejavnost društev, si lahko preberete TUKAJ, ostala vaša vprašanja glede letnih poročil pa sprejemamo tudi na drpdnm@gmail.com.

Kdaj ste nazadnje oddali poročilo o javnem interesu - lani ali predlani?

Če imate status delovanja v javnem interesu, ne pozabite, da morate ministrstvu, ki vam je podelilo status, vsako drugo leto do 31. marca poslati poročilo o delu v preteklih dveh koledarskih letih z navedbo pomembnejših dosežkov, z ustreznimi dokazili ter s poročilom o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu. Dodati morate tudi načrt delovanja v naslednjih dveh letih. Dvoletno poročanje je dobrodošla razbremenitev od prejšnjega enoletnega poročanja, je pa nevarnost, da pozabimo, kdaj smo nazadnje oddali poročilo, večja.

Po novem višje dohodninske donacije in podaljšan rok do konca maja

Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu ste upravičene do dohodninskih donacij, ki pa jih je sedmi (proti)koronski zakonodajni paket dvignil z 0,5 odstotka na 1 odstotek. Podvojitev je avtomatska, kar pomeni, da bo organizacija, ki ji je zavezanec npr. namenil 0,1 % svoje dohodnine, avtomatsko prejela 0,2 %. Pomembna sprememba je tudi, da se lahko vaši podporniki zanjo odločijo vse do 31. maja letos. Več si lahko preberete na spletnih straneh CNVOS ali si ogledate posnetek njihove pravne svetovalke Petre Cilenšek TUKAJ.

Nagrade in priznanja za prostovoljce, organizacije in projekte

Slovenska filantropija je razpisala dva natečaja, in sicer za najboljšega mentorja in mentorico prostovoljcev v letu 2020 ter letos prvič še natečaj za najboljši projekt medgeneracijskega prostovoljstva 2020. Več o pogojih za sodelovanje na danih povezavah, rok za prijave se izteče 10. 3. 2021. Odboru RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva pa lahko do 12. aprila 2021 do 12. ure predlagate kandidate za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020. Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za nagrado za življenjsko delo, za izjemne in trajne dosežke ter za pomembne dosežke. Več v javnem pozivu.

Razpisi Javnega sklada za kulturne dejavnosti

JSKD je objavil štiri javnega razpise, pri katerih se rok za prijave izteče 22. oziroma 26. marca. Za kulturna društva je pomemben razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; sofinancirali bodo tudi projekte kulturnih organizacij ter ustvarjalcev na področju manjšinskih etničnih skupnosti; v okviru izbora operacij pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti pa so na voljo subvencije za delodajalce in pa dopolnilna izobraževanja za mlade za delo v kulturi.

Še vedno na voljo po 5000 € za »hitro-odzivne« projekte

Na javnem razpisu za mikro projekte Active Citizens Funda (t. i. Norvežana) lahko nevladne organizacije še vedno dobite do 5.000 evrov na projekt, s katerim rešujete urgentno situacijo na področjih demokracije, aktivnega državljanstva, človekovih pravic, vključevanja ranljivih skupin, enakosti spolov ali okolja in podnebnih sprememb. Preberite poziv, poglejte informativno delavnico in kratek video ter s pomočjo ACF izvedite odmevno kampanjo!

Pozabljena polovica Novega mesta: Lani odprtje pešpoti, letos projekcije

Projektna skupina Pozabljena polovica Novega mesta vabi, da si ob mednarodnem dnevu žena v tednu med 8. in 14. marcem ogledate večerne projekcije na pročelje Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Na projekcijah bodo na kratko predstavili 13 izjemnih posameznic, ki so konec 19. in v začetku 20. stoletja delovale na različnih družbenih področjih v lokalnem in širšem okolju, vendar jih je zgodovina spregledala ali pozabila, predstavitve izjemnih žensk pa bodo dopolnili z mislimi različnih posameznikov o pomenu 8. marca danes. Več o izjemnih ženskah iz preteklosti Novega mesta najdete tudi na spletni strani projekta Pozabljena polovica Novega mesta.

Sodelujte pri Dnevu za spremembe: letos proti osamljenosti

Čez dober mesec dni, 10. aprila, bo že 12. Dan za spremembe. Pri letošnjih akcijah Slovenska filantropija spodbuja tiste aktivnosti, ki bodo zmanjšale občutke osamljenosti in krepile povezanost med posamezniki v vaši skupnosti. Za lažje načrtovanje aktivnosti so vam na voljo priročniki za vrtce in šole, za nevladne organizacije in javne zavode ter za občine. Več informacij dobite na njihovi spletni strani, rok za spletne prijave letošnjih akcij se izteče 26. marca 2021.

Pomladno prebujanje občinskih razpisov

Na naši spletni strani ažurno objavljamo občinske razpise z območja JV Slovenije oz. 21 občin. V občinah Kočevje in Semič sta tako odprta razpisa za športne programe v letošnjem letu, v Ribnici razpis za občinsko pokroviteljstvo, v MO Novo mesto ter občinah Metlika in Črnomelj za ohranjanje kmetijstva in razvoj podeželja itn. Spremljajte našo spletno stran, da ne zamudite rokov. Za pomoč ob prijavi pa lahko pišete tudi na drpdnm@gmail.com.

Nevladnici na čelu dveh odborov v Razvojnem svetu regije

Ob koncu lanskega leta ste pomagali izbrati 11 predstavnikov nevladnih organizacij v novi sestavi Razvojnega sveta regije JV Slovenija. V programskem obdobju do leta 2027 bodo interese civilne družbe zastopali Jože Vrščaj in Margita Adamič z območja UE Črnomelj, Anja Moric in Martina Verčič (UE Kočevje), Anuša Gaši, Rado Trifković in Tina Cigler (UE Novo mesto), Zalka Klemenčič iz UE Metlika, Klemen Gorše iz UE Ribnica ter Sašo Gliha in Liljana Jantol Weber iz UE Trebnje. Na prvi seji sveta, ki mu bo še naprej predsedoval novomeški župan Gregor Macedoni, so med drugim oblikovali šest odborov za pripravo regijskega razvojnega načrta: dva izmed njih bosta vodili Jantol Weber (turizem) in Cigler (socialna, solidarna in privlačna regija).

Novičke so naročniki prejeli danes. Če jih v vaših e-nabiralnikih ne najdete, preverite še predale z vsiljeno pošto. Če na brezplačne nevladniške novice še niste naročeni, pa to lahko storite preko prijave TUKAJ.

‹ nazaj