Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy

Predmet razpisa: V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis na področju inovativnega, trajnega in vključujočega biogospodarstva.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 27.000.000 €

Rok prijave:    11.06.2015

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj