Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014

Predmet razpisa: Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter na letnem delovnem programu Erasmus+ za leto 2014 – mednarodna razsežnost visokošolskega izobraževanja (poglavje 4) in letnem delovnem programu Erasmus+ za leto 2015.

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na NASLEDNJE UKREPE programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov
— Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 4. februar 2015)
— Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 4. marec 2015)
— Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 30. april 2015)
— Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2015)
— Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 4. marec 2015)
— Dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe (rok prijave: 3. april 2015)

Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
— Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 4. februar 2015)
— Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (rok prijave: 30. april 2015)
— Strateška partnerstva samo na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2015)
— Koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 26. februar 2015
— Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 10. februar 2015)
— Krepitev zmogljivosti na področju mladine (roka prijave: 3. april 2015, 2. september 2015)

Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik
— Strukturiran dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine (roki prijave: 4. februar 2015, 30. april 2015, 1. oktober 2015)

Dejavnosti Jean Monnet
— Katedre Jean Monnet (rok prijave: 26. februar 2015)
— Moduli Jean Monnet (rok prijave: 26. februar 2015)
— Centri odličnosti Jean Monnet (rok prijave: 26. februar 2015)
— Podpora Jean Monnet ustanovam in združenjem (rok prijave: 26. februar 2015)
— Mreže Jean Monnet (rok prijave: 26. februar 2015)
— Projekti Jean Monnet (rok prijave: 26. februar 2015)

Šport
— Partnerska sodelovanja na področju športa, ki se nanašajo izključno na evropski teden športa 2015 (rok prijave: 22. januar 2015)
— Partnerska sodelovanja na področju športa, ki se ne nanašajo na evropski teden športa 2015 (rok prijave: 14. maj 2015)
— Neprofitne evropske športne prireditve, ki se nanašajo izključno na evropski teden športa 2015 (rok prijave: 22. januar 2015)
— Neprofitne evropske športne prireditve, ki se ne nanašajo na evropski teden športa 2015 (rok prijave: 14. maj 2015)

Upravičeni prijavitelji: Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine. Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: 28 držav članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška, države kandidatke EU: Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav. Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Vrednost razpisa: Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 1 736,4 milijona EUR, in sicer:izobraževanje in usposabljanje - 1 536,5 milijona EUR; mladina - 171,7 milijona EUR; Jean Monnet - 11,4 milijona EUR; šport - 16,8 milijona EUR.

Več informacij najdete na tej spletni strani.

‹ nazaj