Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: ICT 2015 - Information and Communications Technologies

Predmet razpisa: V okviru prednostne naloge »vodilni položaj v industriji« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za zbiranje predlogov, in sicer za področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 561.000.000 €

Rok prijave:    14.04.2015

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj