Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Selective Scheme - Support for the transnational distribution of European Films 2015 (EACEA/23/2014)

Predmet razpisa: V okviru posebnega cilja spodbujanja nadnacionalnega kroženja evropskih filmov je ena od prednostnih nalog podprograma MEDIA podpirati kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, trženjem blagovnih znamk, distribucijo in razstavljanjem avdivizualnih del.

Ukrepi, ki bodo financirani, so kampanje za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov, predložene v imenu upravičene skupine vsaj 7 distributerjev, ki jih usklajuje prodajni zastopnik filma. Film mora(-jo) v večini producirati producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti razvidno znatno sodelovanje strokovnjakov iz navedenih držav. Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije.

Predloge je treba predložiti najpozneje 4. 12. 2014 in 2. 7. 2015.

Upravičeni prijavitelji: Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju v razpisni dokumentaciji navedenih ciljev. Vložniki morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun je 8.000.000 EUR. Finančni prispevek bo v obliki pavšalnega zneska, ki bo v skladu s številom predvajanj znašal med 2.800 EUR in 150.000 EUR.

Rok prijave: 2. 7. 2015

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj