Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za samostojnejše življenje invalidkam in invalidom, z izvajanjem katerih se izenačuje možnosti uporabnikov in omogoča njihovo samostojno oziroma samostojnejše življenje.
Sofinancirana bosta naslednja programa: 1. Program osebne asistence in 2. Program koordinacije laičnih sodelavcev.

Upravičeni prijavitelji: Vlogo lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence ali vlagatelj, ki ima opredeljen program osebne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov, ter izpolnjuje druge v razpisu navedene pogoje.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2015 je 4.000.000 EUR za vse programe skupaj.

Rok prijave: 25. 11. 2015

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

 

‹ nazaj