Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Television Programming (EACEA 24/2014)

Predmet razpisa: V okviru posebnega cilja krepitve zmogljivosti evropskega avdiovizualnega sektorja za nadnacionalno in mednarodno delovanje je ena od prednostnih nalog podprograma MEDIA povečanje zmogljivosti izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo imela možnost kroženja po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov. Predlagana avdiovizualna dela morajo biti neodvisna evropska televizijska produkcija (igrani, animirani ali ustvarjalni dokumentarni filmi), pri katerih sodelujejo vsaj tri radiodifuzijske družbe iz več držav članic Evropske unije ali držav, ki sodelujejo v programu. Predloge je treba predložiti najpozneje 13.01.2015 in 28.05.2015.

Upravičeni prijavitelji: Vložniki morajo biti neodvisne evropske avdiovizualne produkcijske hiše, ki so večinski producent dela, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun znaša 11,8 milijona EUR.

Zneski in deleži financiranja: Za dramska dela in animacije dodeljeni finančni prispevek ne sme presegati 500.000 EUR ali 12,5 % vseh upravičenih stroškov, pri čemer se upošteva nižji znesek. Samo za koprodukcijske televizijske dramske nanizanke, katerih upravičeni proračun produkcije znaša najmanj 10.000.000 EUR (in ki vključujejo vsaj 6 nadaljevanj po najmanj 45 minut), se lahko zaprosi za znesek v višini največ 1.000.000 EUR. Za ustvarjalne dokumentarne filme dodeljeni finančni prispevek ne sme presegati 300.000 EUR ali 20 % vseh upravičenih stroškov, pri čemer se upošteva nižji znesek.

Trajanje projekta: Do 30 ali 42 mesecev

Rok prijave:    28. 05. 2015

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj