Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Calls for proposals for ERC Proof of Concept Grant

Predmet razpisa: V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa: 20.000.000 EUR

Rok prijave: 1. 10. 2015

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj