Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini v letu 2014 (186. JR)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov do 8-mesečnega neprekinjenega raziskovalnega dela doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letih 2014 in 2015, in sicer: A. doktorskih študentov, ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec, B. doktorskih študentov s statusom študenta. Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med vključno 1. 10. 2014 in 30. 9. 2015 in trajati minimalno neprekinjeno 90 dni.

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno petka, 18. 9. 2015.

Upravičeni prijavitelji: Vlagatelj pod točko A je lahko: - izobraževalna in raziskovalna ustanova ter gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti zaposlenega doktorskega študenta, ki bo v času raziskovalnega dela vpisan na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, - doktorski študent, ki je samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji. Vlagatelj pod točko B je lahko doktorski študent, ki: - ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena oseba in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma v tujini; - je tekom raziskovalnega dela vpisan na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji. Vlagatelji morajo izpolnjevati vse v razpisu navedene pogoje.

Vrednost razpisa: 350.000 EUR

Zneski in deleži financiranja: Višina sofinanciranja se določi glede na državo ali kraj, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka, in znaša 800 EUR, 1.000 EUR ali 1.300 EUR za vsak dopolnjen mesec raziskovalnega sodelovanja.

Rok prijave: odprti rok prijave do porabe sredstev (najkasneje do 18. 9. 2015)

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj