Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Science with and for Society

Predmet razpisa: 

V okviru prednostne naloge »znanost z in za družbo« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje aktivnosti v letih 2016/17.

Program obsega naslednja področja:

• Privlačnost izobraževanja in znanstvenih karier za mlade

• Spodbujanje spolne enakosti v raziskavah in inovacijah

• Povezanost družbe z znanostjo in inovacijami

• Razvoj upravljanja za večjo odgovornost raziskav in inovacij

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: odvisen od teme, na katero se odpravljate.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj