Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Widespread

Predmet razpisa:

V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju »Spreading excellence and widening participation« za leti 2016 in 2017.

Ta delovni program vsebuje posebne ukrepe za širitev znanstvene odličnosti in širšo udeležbo partnerjev iz držav, katerih kazalec znanstvene odličnosti je pod 70 % povprečja EU27, v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije.

Oznaka razpisa: H2020-WIDESPREAD-2016-2017

Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.

Upravičeni prijavitelji:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave:

- WIDESPREAD-01-2016-2017:Teaming Phase 2: 30. 8. 2016

- WIDESPREAD-02-2016:Support to JPI Urban Europe: 4. 2. 2016

- WIDESPREAD-03-2017:ERA Chairs: 5. 10. 2017

- WIDESPREAD-04-2017:Teaming Phase 1: 15. 11. 2016

- WIDESPREAD-05-2017:Twinning: 15. 11. 2017

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj