Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Bio-Based Innovation for Sustainable Goods and Services - Supporting the Development of a European Bioeconomy

Predmet razpisa:

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju inovativne, trajnostne in vključujoče bioekonomije v letih 2016 in 2017.

Oznaka razpisa: H2020-BB-2016-2017

Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.

Upravičeni prijavitelji:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave:

- BB-01-2016:Sustainability schemes for the bio-based economy: 17. 2. 2016 / 13. 9. 2016

- BB-02-2017:Towards a method for the collection of statistical data on bio-based industries and bio-based products: 14. 2. 2017 / 13. 9. 2017

- BB-03-2017:Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change and natural disturbances: 14. 2. 2017 / 13. 9. 2017

- BB-04-2016:Intelligent solutions and tools in forest production systems, fostering a sustainable supply of quality wood for the growing bioeconomy: 17. 2. 2016

- BB-05-2017:Bio-based products: Mobilisation and mutual learning action plan: 14. 2. 2017

- BB-06-2016:The regional dimension of bio-based industries: 17. 2. 2016

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj