Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Rural Renaissance - Fostering Innovation and Business Opportunities

Predmet razpisa:

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju trajnostnega kmetijstva in gozdarstva s spodbujanjem inovacij in konkurenčnosti v letih 2016 in 2017.

Oznaka razpisa: H2020-RUR-2016-2017

Upravičeni prijavitelji:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj