Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: Support to Policy and International Cooperation

Predmet razpisa:

V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi, namenjeni krepitvi politik na področju raziskovalnih infrastruktur in mednarodnega sodelovanja v letih 2016/17.

Oznaka razpisa: H2020-INFRASUPP-2016-2017

Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate. Prva razpisa se odpreta 8. 12. 2015.

Upravičeni prijavitelji:

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: 30. 3. 2016 in 29. 3. 2017

 

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj