Regijski NVO center

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Automatic Support 2017 (EACEA/18/2016)

Predmet razpisa: 

V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za distribucijo nenacionalnih filmov za leto 2017 – distribucija samodejna shema za kinematografijo.

Samodejna shema za kinematografijo deluje dvostopenjsko:

1. Oblikovanje potencialnega sklada, sorazmernega s številom prodanih vstopnic v referenčnem obdobju (2016) za nenacionalne evropske filme v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri čemer sredstva niso višja od določene zgornje meje za film, ter so prilagojena za vsako državo posebej.

2. Ponovno vlaganje: potencialni sklad, ki so ga oblikovale posamezne družbe, je treba ponovno vložiti v:
modul 1: koprodukcija nenacionalnih evropskih filmov;
modul 2: pridobitev pravic za predvajanje nenacionalnih evropskih filmov, na primer z minimalnimi jamstvi, in/ali
modul 3: objava upravičenih nenacionalnih evropskih filmov.

Roki za oddajo vlog:
Oblikovanje: 28.4.2017
Ponovna vlaganja: v roku za vsak modul in do 1.8.2018Upravičeni prijavitelj:

Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev. Vložniki morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav, ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.


Vrednost razpisa:
 20.200.000 EUR


Znesek in deleži financiranja:

Finančni prispevek Unije ne sme presegati 40 %, 50 % ali 60 % skupnih upravičenih stroškov, odvisno od nacionalnosti filma in ozemlja distribucije (glej smernice).


Rok prijave:
1. 8. 2018

Vir CNVOS.

‹ nazaj