Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Metlika v letu 2017

Predmet razpisa:
Občina Metlika objavlja javni razpis za sofinanciranje prireditev in pokroviteljstev v Občini Metlika za leto 2017.

Iz javnega razpisa bodo financirane manjše in večje prireditve, dogodki, projekti ali druge dejavnosti v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.

Občina Metlika bo sofinancirala prireditve in dejavnosti:
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
- ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;
- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine;
- ki  so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim;
- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

 

Upravičeni prijavitelj:

Na razpis se lahko prijavijo:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine, pomembna za občino.


Okvirna vrednost predvidenih sredstev
znaša do 10.000 EUR.

 
Rok prijave: 15.11.2017.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj