Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

EaSI – PROGRAM ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE INOVACIJE (2014 – 2020)

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za dodelitev sredstev finančnim posrednikom, ki izvajajo dolgoročne tvegane finančne naložbe, nižje od 500,000 EUR – v obliki soudeležbe v lastništvu podjetja ali hibridnega financiranja za socialna podjetja v EaSI državah. S sredstvi želijo socialnim podjetjem olajšati dostop na finančni trg.

Roki prijave:
15. julij 2017
1. december 2017
15. april 2018

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (investicijski skladi in fundacije) iz držav članic EU, Islandije, Albanije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije. Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:  V okviru tega razpisa je na voljo tri milijone evrov. Komisija bo podprla projekte v vrednosti od 300 000 do 1 milijona EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Več informacij o razpisu dobite tukaj.

‹ nazaj