Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Horizon 2020: FET-OPEN – Novel Ideas for Radically New Technologies

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju spodbujanja radikalnih novih tehnologij, pri čemer se ta razpis nanaša na steber FET Open, ki podpira velik nabor visoko tvegane vizionarske znanosti in tehnoloških sodelovanj v raziskovalnih projektih s pristopom od spodaj navzgor, za leta od 2018 do 2020.

Oznaka razpisa: H2020-FETOPEN-2018-202

Upravičeni prijavitelj:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.
Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Rok prijave je odvisen od teme, na katero se prijavljate.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj