Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Internal Security Fund Police: Call for projects on preventing and countering violent radicalisation

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti radikalizaciji, ki vodi v nasilni ekstremizem, za leto 2018.

 

Upravičeni prijavitelj:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava iz držav članic, ki sodelujejo v ISF instrumentu ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz najmanj treh različnih upravičenih držav, glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 15. 3. 2018


Več informacij tukaj.

‹ nazaj