Regijski NVO center

Šola za župane

Šola za župane

Ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 17. uri v Novem mestu

Internal Security Fund Police: Call for projects on preventing and countering violent radicalisation

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti radikalizaciji, ki vodi v nasilni ekstremizem, za leto 2018.

 

Upravičeni prijavitelj:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava iz držav članic, ki sodelujejo v ISF instrumentu ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz najmanj treh različnih upravičenih držav, glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 15. 3. 2018


Več informacij tukaj.

‹ nazaj