Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Horizon 2020: Support to Policy and International Cooperation

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa, namenjena krepitvi politik na področju raziskovalnih infrastruktur in mednarodnega sodelovanja za leta od 2018 do 2020.

Oznaka razpisa: H2020-INFRASUPP-2018-2020

 

Upravičeni prijavitelj:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.


Več informacij tukaj.

‹ nazaj