Regijski NVO center

Šola za župane

Šola za župane

Ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 17. uri v Novem mestu

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa JR10–KG–2018–2019 je sofinanciranje javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo knjigarne za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih programov knjigarn). 

JAK bo na javnem razpisu izbrala prijavitelje, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo celovite kulturne programe na področju promocije knjižnih del in avtorjev, bralne kulture in književne ustvarjalnosti ter si prizadevajo za uveljavitev knjigarn kot kulturnih središč, ki omogočajo široko javno dostopnost kakovostnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike, pri čemer vključujejo ustrezen obseg najkvalitetnejše subvencionirane knjižne in revijalne produkcije ter s svojo dejavnostjo promovirajo in uveljavljajo kulturo kupovanja kvalitetnih knjig in revij.

 

Upravičeni prijavitelj:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje: - da so primarno registrirani za izvajanje knjigotrške dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu, - da prijavljajo kulturne programe, ki bodo izvedeni v knjigarni in v celoti realizirani v obdobju 2018–2019, - da ne prijavljajo vsebin ali delov vsebin, ki so sofinancirane na drugih razpisih JAK, - da izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
Okvirna vrednost javnega razpisa za obdobje 2018–2019 znaša predvidoma skupaj 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR letno. JAK bo izbranim knjigarnam sofinancirala največ 70 odstotkov upravičenih stroškov in največ 10.000 EUR na kulturni program knjigarne letno.

Rok prijave: 15. 1. 2018


Več informacij tukaj.

‹ nazaj