Regijski NVO center

Javni razpis za podelitev priznanj "ŠPORTNIK LETA" v občini Trebnje in občini Mirna za leto 2017

Predmet razpisa:
Priznanja Športnik leta so najvišja priznanja v občinah Trebnje in Mirna, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Strokovni svet za izbor in podeljevanje priznanj najboljšim športnicam in športnikom ter športnim delavkam in delavcem vsako leto podeli največ tri športne nagrade Športnik leta, največ tri športne plakete, največ pet športnih znakov. Podeli se tudi priznanje Športnik leta po izboru navijačev, priznanje Mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa, priznanje športni delavec leta, posebno priznanje za izjemen športni uspeh in jubilejno priznanje za okrogle obletnice delovanja športnih društev ali klubov.

Prejemniki športnih priznanj občine Trebnje in občine Mirna so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

Priznanja so:
1.   športnik leta
2.   športnica leta
3.   športna ekipa leta
4.   športni znak
5.   športnik leta po izboru navijačev
6.   športni delavec leta
7.   mladi športnik/športnica in mlada športna ekipa
8.   posebno priznanje za izjemne športne dosežke
9.   jubilejno priznanje  (društva, klubi)
10. plaketa za delo v športu.

Vse predloge za podelitev priznanj, razen za priznanje Športnik leta po izboru navijačev, je potrebno predložiti na obrazcu, ki je na spletni strani obeh občin, ali pri sekretarju Leonu Lobetu – 041/333-009.

Rok za oddajo predlogov: 7. 1. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj