Regijski NVO center

DCI: Promoting Renewable Energy for Climate Change Adaptation and Mitigation in the Philippines

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju boja proti klimatskim spremembam in spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov na podeželskih območjih na Filipinih.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Filipinov ter drugih državupravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Okvirna višina predvidenih sredstev: 7 200 000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 1 500 000 do 3 000 000 EUR , sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo: 19. 2. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj