Regijski NVO center

EDF: Development of basic services for the most vulnerable - Haiti

Predmet razpisa:
V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je zmanjšati delež ljudi, ki trpijo zaradi lakote in podhranjenosti z razvojem osnovnih storitev za najranljivejše skupine prebivalstva na Haitiju.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasiti iz držav članic EU, Haitija ter drugih držav AKP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Okvirna višina predvidenih sredstev: 29.000.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 3.500.000 do 7.300.000 EUR (odvisno od sklopa), sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo: 20. 2. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj