Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2018–2020

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov, predvidoma v obdobju od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2020 na skupno dogovorjenih področjih, ki so:
•    Nove tehnologije za energijo
•    Jedrska energija
•    Potresna varnost
•    Prilagajanje klimatskim spremembam
•    Temeljne raziskave v fiziki
•    Znanosti o življenju
•    Raziskave globalne varnosti

Upravičeni prijavitelji:
(1) Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom in Pravilnikom o postopkih.
(2) Če pri prijavi sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo in je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja bilateralnega raziskovalnega projekta v času prijave bilateralnega raziskovalnega projekta.

Okvirna višina predvidenih sredstev: 454.400,00 EUR

Rok za oddajo: 15. 2. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj