Regijski NVO center

Horizon 2020: Development and Long-Term Sustainability of new Pan-European Research Infrastructures

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje ukrepov, povezanih z razvojem raziskovalnih infrastruktur svetovnega formata za leta od 2018 do 2020.

Oznaka razpisa: H2020-INFRADEV-2018-2020

 

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj