Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

IPA: Resource Centre for Civil Society Organizations in Montenegro

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanju njihovega dolgoročnega razvoja v Črni gori.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Črne gore in držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami, glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina predvidenih sredstev: V okviru tega razpisa je na voljo 500,000 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 450,000 do 500,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo: 16. 3. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj