Regijski NVO center

"Če bi bil-a jaz župan-ja..."

Torek, 18. 9. 2018, ob 16.30 uri, v Knjižnici Mirana Jarca

2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine

Predmet razpisa:
Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Bela krajina in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje opreacij je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR in EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 427.328,97 EUR iz sredstev ESKRP ter 108.765,72 EUR iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESKRP in ESRR znaša do 80 %.

Rok za oddajo predlogov: 15. 3. 2018.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj