Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.

Upravičeni predlagatelji:
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 50.000,00 EUR. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: 22. 1. 2018.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj