Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2018

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:
a) subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
b) sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
c) subvencionranje najemnin. 

Besedilo javnega razpisa je skupno za vse tri razpisane ukrepe, razpisna dokumentacija pa je pripravljena ločeno za vsak posamezen ukrep.

Upravičeni prijavitelji:
- samostojni podjetniki posamezniki,
- mikro in majhne gospodarske družbe ter
- socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: Skupna višina sredstev za vse 3 ukrepe znaša 22.000,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: 15. 3. 2018, do 12. ure.

Več informacij tukaj.

 

‹ nazaj