Regijski NVO center

Šola za župane

Šola za župane

Ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 17. uri v Novem mestu

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2018

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:
a) subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil,
b) sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in
c) subvencionranje najemnin. 

Besedilo javnega razpisa je skupno za vse tri razpisane ukrepe, razpisna dokumentacija pa je pripravljena ločeno za vsak posamezen ukrep.

Upravičeni prijavitelji:
- samostojni podjetniki posamezniki,
- mikro in majhne gospodarske družbe ter
- socialna podjetja, registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: Skupna višina sredstev za vse 3 ukrepe znaša 22.000,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: 15. 3. 2018, do 12. ure.

Več informacij tukaj.

 

‹ nazaj