Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju načrtovanja družine in pravic žensk v Burkini Faso

Predmet razpisa:
V okviru evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja spolnega in reproduktivnega zdravja, načrtovanja družine, boja proti nasilju na podlagi spola ter krepitve pravic žensk v Burkini Faso.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti iz držav članic EU, Burkine Faso ali drugih držav upravičenk v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP-ES. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
16 000 000 EUR
Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 2 000 000 do 3 500 000 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov: 16. 5. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj