Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Razpis Evropske komisije za sofinanciranje ukrepov obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije« za leto 2018.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene prijavitelji so organizacije socialnih partnerjev, ki zastopajo delavce na evropski, nacionalni ali regionalni ravni; uradni sedež teh organizacij mora biti v eni od držav članic Evropske unije, kot soprijavitelji pa tudi s sedežem v eni od držav kandidatk. Če ne gre za prijavo organizacije na evropski ravni, morajo v projektu sodelovati prijavitelji iz več držav.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
4 841 600 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150 000 do 500 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov: 18. 5. 2018. Trajanje projekta 24 mesecev

Več informacij tukaj.

‹ nazaj