Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Razpis Evropske komisije za sofinanciranje ukrepov obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije« za leto 2018.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene prijavitelji so organizacije socialnih partnerjev, ki zastopajo delavce na evropski, nacionalni ali regionalni ravni; uradni sedež teh organizacij mora biti v eni od držav članic Evropske unije, kot soprijavitelji pa tudi s sedežem v eni od držav kandidatk. Če ne gre za prijavo organizacije na evropski ravni, morajo v projektu sodelovati prijavitelji iz več držav.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
4 841 600 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 150 000 do 500 000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov: 18. 5. 2018. Trajanje projekta 24 mesecev

Več informacij tukaj.

‹ nazaj