Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

EaSI-Progress: Razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju preprečevanja dela na črno

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje skupnih in čezmejnih projektov na področju preprečevanja dela na črno za leto 2018, pri čemer je razpis namenjen predvsem krepitvi tehničnih zmogljivosti organov pregona za učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja in odvračanja od neprijavljenega dela.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava (javni organi, organizacije socialnih partnerjev,…) iz držav članic EU, Islandije in Norveške ter Albanije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sofinancira se partnerske projekte z geografsko pokritostjo v najmanj treh državah članicah. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo..

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa je na voljo 2,447,622.00 EUR, Komisija pričakuje, da bo podprla od 5 do 6 projektov. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov: 13. 6. 2018
Trajanje projekta od 12 do 18 mesecev.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj