Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

EaSI-Progress: Razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju preprečevanja dela na črno

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (Progress) objavil javni razpis za sofinanciranje skupnih in čezmejnih projektov na področju preprečevanja dela na črno za leto 2018, pri čemer je razpis namenjen predvsem krepitvi tehničnih zmogljivosti organov pregona za učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja in odvračanja od neprijavljenega dela.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne osebe javnega ali zasebnega prava (javni organi, organizacije socialnih partnerjev,…) iz držav članic EU, Islandije in Norveške ter Albanije, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sofinancira se partnerske projekte z geografsko pokritostjo v najmanj treh državah članicah. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo..

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa je na voljo 2,447,622.00 EUR, Komisija pričakuje, da bo podprla od 5 do 6 projektov. Sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov: 13. 6. 2018
Trajanje projekta od 12 do 18 mesecev.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj