Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Obzorje 2020: Razpisi za sofinanciranje projektov na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v evropskih pametnih mestih

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se je 15. marca odprl prvi razpis na področju zaščite evropske infrastrukture in ljudi v evropskih pametnih mestih v letih od 2018 do 2020. OBZORJE 2020 - okvirni program za raziskave in inovacije.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Finančna sredstva za izvajanje Obzorja 2020 znašajo 77 028,3 milijonov EUR, in sicer: odlična znanost – 24 441,1 milijonov EUR; vodilni položaj v industriji – 17 015,5 milijonov EUR; družbeni izzivi – 29 679 milijonov EUR.

Rok za oddajo predlogov: 22. 8. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj