Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Občina ŠKOCJAN: Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj za leto 2018

Predmet razpisa:
Priznanja Občine Škocjan so:
- Naziv ČASTNEGA OBČANA Občine Škocjan,
- NAGRADA Občine Škocjan,
- PRIZNANJE Občine Škocjan.

Naziv častnega občana Občine Škocjan se podeli osebi, ki je s svojim življenjem ali delom trajno povezana z Občino Škocjan in je prispevala k napredku in razvoju občine ali njenemu ugledu v širšem okolju.

Nagrada Občine Škocjan se podeli občanom Občine Škocjan za življenjsko delo ali izredne dosežke pri njihovem delu, ki se nanaša na izvajanje nalog občine oziroma zadovoljevanja potreb njenih prebivalcev.

Priznanje Občine Škocjan se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih.

Upravičeni prijavitelji:
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, društva, župan in odbori občinskega sveta.

Rok za oddajo predlogov: 18. 5. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj