Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve

Predmet razpisa:
Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Delodajalci za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo do 11.000 EUR.

Z javnim povabilom Aktivni do upokojitve spodbujajo trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa, v katerega se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let ali več. Pri tem imajo prednost prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost ali socialnovarstvenih prejemkov.

Na voljo je skoraj 14 milijonov EUR. Delodajalci lahko za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) prejmejo subvencijo do 11.000 EUR. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas od polnega, se uveljavlja subvencija v sorazmerni višini.

Javno povabilo je odprto od 23. 4. 2018 od vključno 10.00 ure dalje do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev (za posamezno koledarsko leto ali za posamezno kohezijsko regijo znotraj koledarskega leta ali za javno povabilo v celoti) oziroma najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 ure.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem povabilu lahko kandidirajo delodajalci iz vse Slovenije, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj eno leto vpisane v poslovni register, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Subvencija do 11.000 EUR

Rok za oddajo predlogov: Do porabe razpoložljivih sredstev oz. do 30. 6. 2020.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj