Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Herkul III: Razpis za sofinanciranje primerjalnih pravnih analiz ter usposabljanja pravnih strokovnjakov

Predmet razpisa:
V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju izdelave primerjalnih pravnih analiz ter usposabljanja pravnih strokovnjakov  v letu 2018.
Namen tega razpisa je povabiti upravičene vlagatelje k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:
- razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami (ter po potrebi z razširjanjem rezultatov in sklepno konferenco);
- krepitev sodelovanja in ozaveščanja med praktiki in teoretiki (vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo in za zaščito finančnih interesov EU);
- razvoj periodičnih znanstvenih publikacij in drugih orodij za razširjanje strokovnega znanja.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo: (a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov; (b) raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov. Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
500.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov:  14.6.2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj