Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Herkul III: Razpis za sofinanciranje ciljnega specializiranega usposabljanja, konferenc in izmenjav osebja

Predmet razpisa:
V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju ciljnega specializiranega usposabljanja, konferenc in izmenjav osebja za leto 2018.
Namen tega razpisa je povabiti upravičene vlagatelje k predložitvi vlog za ukrepe v okviru enega od naslednjih treh tematskih področij:
- razvoj ciljno usmerjenih specializiranih usposabljanj za ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev. Informacije in dobre prakse se morajo med drugim navezovati na tveganja in ranljivosti, ki so jim izpostavljeni finančni interesi Unije, pa tudi na prakse na področju preiskovanja in/ali preventivne dejavnosti;
- organizacija konferenc za ustvarjanje mrež in strukturnih platform med državami članicami, državami kandidatkami ter drugimi tretjimi državami in mednarodnimi javnimi organizacijami, da bi se olajšala izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks med osebjem upravičencev. Informacije in dobre prakse se morajo med drugim navezovati na tveganja in ranljivosti, ki so jim izpostavljeni finančni interesi Unije, pa tudi na prakse na področju preiskovanja in/ali preventivne dejavnosti;
- organizacija izmenjav osebja med nacionalnimi in regionalnimi upravami (zlasti v sosednjih državah članicah), da bi se prispevalo k nadaljnjemu razvoju, izboljšavam ter izpopolnjevanju znanj in kompetenc osebja pri zaščiti finančnih interesov Unije.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo: (a) nacionalne ali regionalne uprave sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov; (b) raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov. Glede drugih pogojev in zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
1.000.000,00 EUR

Rok za oddajo predlogov:  14.6.2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj